Hội nghị Trực tuyến về Năng lương Mặt Trời 2020.
Thời gian: 11/8/2020.
Format: Phát sóng trực tiếp.
Người tham dự trực tiếp: ~20 Diễn giả, ~300 Gặp gỡ 1-1 qua mạng.
Đề tài: Mở ra một trang mới cho ngành Năng Lượng Mặt Trời tại Việt Nam.

Hội nghị Trực tuyến về Năng lượng Gió 2020.
Thời gian: 12/8/2020.
Format: Phát sóng trực tiếp.
Người tham dự trực tiếp: ~20 Diễn giả, ~300 Gặp gỡ 1-1 qua mạng.
Đề tài: Win Bids, Deliver Projects, Optimize Progress

Sự kiện về Quản lý Năng lượng Tái tạo Việt Nam 2020.
Thời gian: Từ 15/10 đến 16/10/2020
Địa Điểm: Windsor Plaza Hotel, 18 An Dương Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy mô dự kiến: ~500 Chuyên gia Cấp cao.
Chủ đề: Dẫn đầu Châu Á Quản lý năng lương và Khai thác O&M.

Go to top