GIỚI THIỆU: Hội nghị trực tuyến là sự kiện xúc tiến thương mại không gặp mặt, được thực hiện thông qua các ứng dụng họp trực tuyến. 


 

Hội nghị Trực tuyến về Năng lương Mặt Trời 2020.
Thời gian: 11/8/2020.
Format: Phát sóng trực tiếp.
Người tham dự trực tiếp: ~20 Diễn giả, ~300 Gặp gỡ 1-1 qua mạng.
Đề tài: Mở ra một trang mới cho ngành Năng Lượng Mặt Trời tại Việt Nam.

Hội nghị Trực tuyến về Năng lượng Gió 2020.
Thời gian: 12/8/2020.
Format: Phát sóng trực tiếp.
Người tham dự trực tiếp: ~20 Diễn giả, ~300 Gặp gỡ 1-1 qua mạng.
Đề tài: Win Bids, Deliver Projects, Optimize Progress

Go to top