GIỚI THIỆU: TradePro.Vn là đối tác trong nước quan trọng với các đơn vị Tổ chức Hội chợ - Triển lãm tại nước ngoài. Chúng tôi đảm trách vai trò hỗ trợ quảng bá thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia và tham quan các triển lãm tại nước ngoài. Thực hiện phối hợp tổ chức các tour du lịch thương mại, khảo sát thị trường và định hướng đầu tư cho những cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Không có bài nào trong mục này. Nếu có các mục con được hiển thị, chúng sẽ có bài viết trong đó.

Go to top